Kommende sejlture og aktiviteter.

 Pia Bang er nu sejlet til Havnsø, hvor den skal ligge de næste tre uger til først i september for udskiftning af agterdæk. Når skibet kommer retur, starter vi onsdagssejladserne op igen. Der vil blive sendt mail ud om tirsdagen, for onsdagens program.

Følgende ekstra ture er planlagt for efteråret:

Lørdag d. 110921 kl. 10-14 Hygge/fisketur. Skipper Michael Hemmingsen.

Lørdag d. 161021 kl, 10-14. Hygge/fisketur. Skipper Jørgen Freiesleben.

Søndag d. 141121 kl. 9-15. Hygge/fisketur. Skipper Bent Olsen.

Søndag d. 211121 kl. 10-14. Hygge/fisketur. Skipper Michael Hemmingsen.

Lørdag d. 111221 kl. 10-14. Hygge/fisketur. Skipper Peter Jensen.

Onsdag d. 291221 kl. 10-15. Torsketur. Skipper Michael Hemmingsen.

  

E mail adresser samt telefonnumre på skipperne, kan du se på skipperlisten her på hjemmesiden.

Hvis der er medlemmer, der gerne vil sejle på andre tidspunkter, er man velkommen til at kontakte en af skipperne for nærmere aftale.

 Alle onsdage er der aktivitet ved skibet fra kl. 1000. Her arbejder vi med vedligeholdelse og reparationer på skibet samt hygger os med kaffe og brød. Er det vejr til det, sejler vi med skibet. Hvis du har interesse i at deltage om onsdagen, bedes du meddele det til undertegnede, hvorefter du kan få e- mail, hvis du vil deltage om onsdagen.

Finn Skjold, formand.