Vi er så småt ved at starte op efter den totale standsning grundet Pandemien.

Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 0800 til 1500 fiske/hyggetur. Skipper Bent Olsen

Søndag den 11. oktober 2020 kl. 0900 til 1600 fiske/hygetur. Skipper Michael Hemmingsen.

Søndag den 1. november 2020 kl. 0900 til 1500 fiske/hyggetur. Skipper Michael Hemmeingsen.

Søndag den 22. november 2020 kl. 0900 til 1500 fiske/hyggetur: Skipper Bent Olsen.

Lørdag den 12. december 2020 kl. 0900 til 1500  fiske/hyggetur. Skipper Bent Olsen.

Søndag den 27. december 2020 kl. 1000 til 1500 fiske/hyggetur. Skipper Michael Hemmingsen.

  Det vil være en god ide, at holde øje med sin e-mail jævnligt, da der kan blive arrangeret tur med kort varsel, hvis der er en skipper til rådighed.

 E mail adresser samt telefonnumre på skipperne, kan du se på skipperlisten her på hjemmesiden.

Hvis der er medlemmer, der gerne vil sejle på andre tidspunkter, er man velkommen til at kontakte en af skipperne for nærmere aftale.

 Alle onsdage er der aktivitet ved skibet fra kl. 0900. Her arbejder vi med vedligeholdelse og reparationer på skibet samt hygger os med kaffe og brød. Er det vejr til det, sejler vi med skibet. Hvis du har interesse i at deltage om onsdagen, bedes du meddele det til undertegnede, hvorefter du kan få e- mail, hvis du vil deltage om onsdagen.

Finn Skjold, formand.